İnsancıl yazarları TÜYAP Kitap Fuarı’nda…

insancil_2014_11_

Dergimizin 25. yılında İnsancıl yazarları 33. TÜYAP Kitap Fuarı’nda.   Yazarlarımzın imza günleri aşağıdadır.   8 Kasım Cumartesi : Neşe Baştürk – Fehim Yurdal   9 Kasım Pazar : Meryem Fehime Oruç – İdris Yiğit   12 Kasım Çarşamba : Mustafa Tabak   14 Kasım Cuma : Aylin Yıldız – Mürüvet Yılmaz   15 Kasım Cumartesi : Berrin Taş – Cengiz Gündoğdu – Korkut Köseoğlu [...]

Kuşatmaya Karşı 25 Yıl… İnsancıl 25 Yaşında… Kasım 2014 sayısı

insancil_2014_11_

1             Cengiz Bektaş – Pan (Şiir)   2             Taylan Kara – Orhan Kemal Roman Ödülü Nasıl Verilmemelidir? Hamdi Koç’un Çıplak ve Yalnız kitabına verildi. Seçiciler Kurulu, bu romanı, “tarımsal üretim atmosferindeki insan gerçekliğinin dönüştürülebileceğini, daha iyi bir dünya için yaşanan acılardan kurtulmanın mümkün olduğunu, Orhan Kemal’in dünya görüşüne yakın bir anlatımla bir dizi bilinmezle irdeleyen ve [...]

İnsancıl’ın Ekim 2014 sayısı çıktı…

2014_10

1             Atila Er – Cemre Kadar Uzak (Şiir)   2             Adnan Öztel – Nesnel Zamanda İnsancıl (İnsancıl’ın 25. Yılı İçin) İnsancıl, tarihsel ve toplumsal bir özne olarak bu yeni yabancılaşma biçimini görmüştür. Buna karşı yeni bir örgütlenme zorunluluğunu bilince çıkarmış, bu gerçeği anlatmak için aydınlatma faaliyetini 25 yıldır aksatmadan sürdürmektedir. İnsancıl, nesnel zamanı kavrayan en [...]

İnsancıl’ın Eylül 2014 sayısı çıktı…

2014_09_insancil

1             Adnan Öztel – Kısa Şiirler (Şiir)   2             Cem Çomunoğlu – Memento Park: Macaristan’da Sosyalist Mücadele Macarlar neyi anımsamak ya da unutmak için bu parkı düzenlemiş? Sosyalist yönetim sona erdiğinde bu dönem boyunca Budapeşte’ye dikilmiş olan heykeller hızlıca kaldırılmış ve bunların bir parkta sergilenmesi planlanmış. Mimar Akos Eleod’un projesi onaylanmış ve 1993’te park açılmış. [...]

İnsancıl’ın Ağustos 2014 sayısı çıktı…

2014_08_insancil

 1             Yekta Güngör Özden – Olur (Şiir)   2             Çetin Veysal – Yaşam Tarzı Olarak Demokrasi ve Kentin Özerkliği Üzerine Bu başlıkta bir konunun kitlelerce anlaşılmasına kimi engeller söz konusudur. Kültür endüstrisi ve dogmatik eğitimin yarattığı sonuç olarak bu durum, insanların anlama gücünün ve eleştiri yetisinin budanmış olmasıdır ve asıl sorunu bu konulaştırma oluşturmaktadır. Özgürce [...]

İnsancıl’ın Temmuz 2014 sayısı çıktı…

2014_07_insancil

1             Berrin Taş – İnsan Özlemek (Şiir)   2             Cengiz Gündoğdu – İslam Felsefesine Bir Bakış Bugün İslam toplumları, karanlık bir çukurda mezhep savaşlarıyla kendi kendini yıkıma uğratıyor. Oysa 9-13. yüzyıla bakıldıkta varsıl bir felsefe-bilim birikimi görürüz. Işıltılı bir dönemdir bu dönem. Bağnazlığın üstünü örttüğü bu ışıltıyı yeniden harekete geçirebilir miyiz. İslam uygarlığını islamcılardan kurtarabilir [...]

İnsancıl’ın Haziran 2014 sayısı çıktı…

2014_06_insancil

1          Berrin Taş – Soma’lı Kadınların İsyanı (Şiir)    2          Çetin Veysal – Örgütlenmenin Toplumsal ya da Politik Temelleri – III Toplumsallık ve bir toplum içerisinde yer almak da örgütlü olmak demektir. Politik olmak da, olumlu ya da olumsuz anlamda toplum içinde örgütlü olmaktır.  Bu durum, içinde bulunulan örgütlülüğünü onaylayarak ya da onaylamayarak ona olumlu/olumsuz [...]

İnsancıl’ın Mayıs 2014 sayısı çıktı…

2014_05_insancil

1             Asım Öztürk – Issız Kent (Şiir)   2             B. Sadık Albayrak – Zincire vurulmuş Prometheus’ta “Parrhesia” Foucault’nun parrhesia kavramını çözümlemesi, tragedya ve kamusal doğrunun söylenmesiyle sınırlı değildir. O, bu kavramın ilkçağ tarihinden, erken Hıristiyan tarihine izini sürerek, “kendilik kaygısı” çerçevesinde, kişinin kendine hakikati söylemesi, kendi hakikatiyle yüzleşmeyi göze alması anlamlarına evrilmesini irdeler. Burada, ele [...]

Cengiz Gündoğdu’nun Yeni Eseri: ESTETİK KALKIŞMA çıktı!

Estetik

  Ama şu bilinmeli. Gerçekçi öykü, gerçekçi roman yazmak için bunlar yeterli değildir. Yazarda gerçekliği derinden kavrama gücü, sağlıklı tür bilinci, bir de düş gücü olmalıdır. İkinci amaç okurlar için. Türkiye’de okur, bir romanı, bir öyküyü değerlendirecek ölçütlerden yoksundur. Dolaysız algılama, hoşlanma yetisi yeterlidir okur için. Oysa hoşlanma estetik bir değer değildir. Hoşlanan okurla, hoşlanılan [...]

İnsancıl’ın Nisan 2014 sayısı çıktı…

2014_04_insancil

1             Sıtkı Salih Gör – Kuşadası Akyar Konaklarında Yüzer (Şiir) 2             Sibel Özbudun – Bir “Praksis Antropolojisi” İçin  Antropoloji ile iktisat disiplinleri arasındaki ilişkiler, nedendir bilinmez, bir hayli zaaflı olagelmiştir. Bu durum yalnızca disiplinlerarası yaklaşımların oldum olası rağbet görmediği Türkiye üniversiteleri için değil, ABD’de bu iki disiplin arasındaki ilişkilerin pek “sıcak” olmadığını gösteriyor veriler. Dönem [...]