Mayıs 2015 sayımız… İnsancıl 25 Yaşında

2015_05_insancil

1          Fazlı Humar – tepeden tırnağa Devrim (Şiir)   2          Adnan Öztel – Berrin Taş’ın Akşam Yalnızlığı Sevgi, Berrin Taş’ın bütün yapıtlarında gördüğümüz temel bir konusudur. Bu yapıtında konuyu derinliğine ele almış. Felsefi derinlikli tema düzeyi oradan da estetiksel bir izlek düzeyi yakalamış, insani bir sorun gerçekçi bir şekilde ele alıp çok boyutlu işlemiştir. Burada [...]

Nisan 2015 sayımız… İnsancıl 25 Yaşında

2015_04_insancil

  1             Umut Engin Deniz – Zeytinimi Kesme (Şiir)   2             Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Kent, Kimlik ve Kültür Başlıkta, yer alan üç sözcük, kenti ya da insanı, kendimizi sorgulamanın bir aracı olarak görünüyor. Bu üç sözcük/terim aynı zamanda dünya-insan-bilgi ilişkisinin farklı bir anlatımı olarak da değerlendirilebilir. Dünyaya karşılık “kent”, kentler kimliklerini insan [...]

Mart 2015 sayımız… İnsancıl 25 Yaşında

2015_03_insancil

1          Güldane Bulut – Çağın Gemisi (Şiir) 2          Meryem Fehime Oruç – 21 Mart Dünya Şiir Günü Bildirisi Şiire emeğin gözüyle bakmaya çalışacağım. İnsan emeğiyle hayvandan ayrılır. İnsanı insan yapan emeğidir. Emek devinimdir. Kendimizi, çevremizi emek vererek öreriz. Emek, insanın her şeye karşı kendini var etmek için verdiği mücadeledir. Emek, insanın insanlaşması, kendini değiştirmesi, dönüştürmesidir. [...]

Şubat 2015 sayımız… İnsancıl 25 Yaşında

2015_02_insancil

1          Mehmet Rayman – İçlenme (Şiir)   2          Betül Çotuksöken – Felsefenin Gör Dediği: Adalet Demokrasi İlişkisi Üzerine Her iki terim/kavram da çokanlamlı ve anlaşılması güç kavramlar. Adalet hem etiğin, ahlak alanının, hem hukukun temel terimlerinden/kavramlarından biri; demokrasi de toplumsal/siyasal/kamusal yaşamın temel terimlerinden/kavramlarından biri. Her iki terimin/kavramın da insanlarla/kişilerle, eylemlerle bağlantısı var. Ama bu iki [...]

Ocak 2015 sayımız… İnsancıl 25 Yaşında

2015_01_insancil

1          Sıtkı Salih Gör – Dokuzuncu Senfoniyi Dinlerken (Şiir)   2          Mehmet Aydın – Hüzünler Şairi Berin Taş Şair Berrin Taş’ın İnsancıl dergisi yayınları arasında Akşam Yalnızlığı adlı yeni bir şiir kitabı daha çıktı. Kitabın bütünü, 2011-2012 yıllarında üretilen ürünleri içeriyor. Ayrıca yapıt, 1- İlk Sözcükle Başlamalı, 2- Özlemin Kıyısında, 3- Cumhuriyet Kızı, 4- Şiire [...]

Kuşatmaya Karşı 25 Yıl

25. yil

“Türkiye’de 12 Mart sonrası özellikle edebiyat alanı bu nedenle cendereye alınmaya çalışıldı. Ödüllerle, içi boş başyapıt, şaheser vb gibi kavramlarla kültür sanat ortamı kuşatılmak istendi. 90’lar bunun hız kazandığı yıllar oldu. Bunca umutsuzluk içinde, saldırı karşısında İnsancıl, edebiyat alanındaki kuşatmayı yarmak amacıyla yayın hayatına başladı. İnsan için. İnsanın ayağa kalkması için. Elinizdeki kitap, İnsancıl dergisinin [...]

Aralık 2014 sayımız… İnsancıl 25 Yaşında

2014_12_insancil

1          Berrin Taş – Ermenek (Şiir)   2          Deniz Saraç – İnsancıl’ın 25. Yıl Panel Konuşması Sermaye, sanatı, insanı hem sisteme uyumlayacak, hem gerçekliği örtecek bir alan hem de bir yatırım alanı olarak, pazar olarak görmeye başlamıştı. Ticari dürtülerinin ötesinde insanın entelektüel gelişimine bir saldırıydı bu. Cengiz Gündoğdu, bu saldırıyı çok önceden görüp daha 1984 [...]

İnsancıl yazarları TÜYAP Kitap Fuarı’nda…

insancil_2014_11_

Dergimizin 25. yılında İnsancıl yazarları 33. TÜYAP Kitap Fuarı’nda.   Yazarlarımzın imza günleri aşağıdadır.   8 Kasım Cumartesi : Neşe Baştürk – Fehim Yurdal   9 Kasım Pazar : Meryem Fehime Oruç – İdris Yiğit   12 Kasım Çarşamba : Mustafa Tabak   14 Kasım Cuma : Aylin Yıldız – Mürüvet Yılmaz   15 Kasım Cumartesi : Berrin Taş – Cengiz Gündoğdu – Korkut Köseoğlu [...]

Kuşatmaya Karşı 25 Yıl… İnsancıl 25 Yaşında… Kasım 2014 sayısı

insancil_2014_11_

1             Cengiz Bektaş – Pan (Şiir)   2             Taylan Kara – Orhan Kemal Roman Ödülü Nasıl Verilmemelidir? Hamdi Koç’un Çıplak ve Yalnız kitabına verildi. Seçiciler Kurulu, bu romanı, “tarımsal üretim atmosferindeki insan gerçekliğinin dönüştürülebileceğini, daha iyi bir dünya için yaşanan acılardan kurtulmanın mümkün olduğunu, Orhan Kemal’in dünya görüşüne yakın bir anlatımla bir dizi bilinmezle irdeleyen ve [...]

İnsancıl’ın Ekim 2014 sayısı çıktı…

2014_10

1             Atila Er – Cemre Kadar Uzak (Şiir)   2             Adnan Öztel – Nesnel Zamanda İnsancıl (İnsancıl’ın 25. Yılı İçin) İnsancıl, tarihsel ve toplumsal bir özne olarak bu yeni yabancılaşma biçimini görmüştür. Buna karşı yeni bir örgütlenme zorunluluğunu bilince çıkarmış, bu gerçeği anlatmak için aydınlatma faaliyetini 25 yıldır aksatmadan sürdürmektedir. İnsancıl, nesnel zamanı kavrayan en [...]